ข่าวสาร บาสเก็ตบอล อับเดทติดขอบสนาม NBA ทั่วโลก

กติกาในการเล่นบาสเกตบอล ประวัติ บาสเกตบอลใน ไทย อย่างละเอียด

วิธีเล่นบาสเกตบอล ในปัจจุบันนี้คนหันมาให้ความสนใฝจในการดูแลสุขภาพกันมายิ่งขึ้น หันมาเล่นกีฬากันมากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในกีฬาที่ไดรับความนิยมนั้นก็คือ บาสเกตบอล โดย บาสเกตบอล เป็นกีฬาที่จะแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น 5 คนพยายามทำคะแนนโดยการโยนลูกเข้าห่วงหรือตะกร้า (basket) ภายใต้กติกาการเล่นมาตรฐาน กติกาบาสเกตบอล 58 ข้อ ซึ่งก่อนที่จะลงเล่นเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของกติกาบาสเกตบอล ซึ่งกติกาเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้
● ในการเล่นนักกีฬา สนามบาส สามารถโยนลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ
● นักกีฬาสามารถตีลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ แต่ต้องไม่ใช้การกำปั้น
● นักกีฬาห้ามถือลูกบอลวิ่ง จะต้องทำการโยนลูกบอลจากจุดที่ถือลูกบอล ผู้เล่นสามารถวิ่งเพื่อคว้าบอล
● นักกีฬาต้องถือลูกบอลด้วยมือ แขนหรือลำตัว ห้ามทำการดึงลูกบอล
● ห้ามใช้ไหล่ดัน ผลัก ดึง ตบหรือตี ฝ่ายตรงข้าม หากเกิดการละเมิดให้ถือเป็น ฟาล์ว หาก กระทำซ้ำอีก ถือเป็น ฟาล์วเสียสิทธิ์ จนกว่าจะเกิดการยิงประตูเป็นผลในคราวต่อไป หรือเกิดผู้เล่นบาดเจ็บของผู้เล่นตลอดการแข่งขัน ห้ามเปลี่ยนตัวผู้เล่น
● หากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันกระทำฟาล์วติดต่อกัน 3 ครั้ง ทำการให้นับคะแนน
● เมื่อลูกบอลถูกตี หรือโยนจากพื้นเข้าประตู จะนับคะแนน หากลูกบอลค้างก้านห่วงโดยผู้เล่นฝ่ายป้องกันสัมผัสหรือกระทบประตู ให้นับคะแนน
● เมื่อลูกบอลออกนอกสนามให้ส่งบอลเข้าเล่นที่สัมผัสลูกบอลครั้งแรกในกรณี ที่มีผู้คัดค้าน กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) จะทำการโยนบอลเข้าไปในสนาม ผู้เล่นที่ส่งบอลสามารถที่จะใช้เวลาได้ 5 วินาที หากเกินกว่านั้นฝ่ายตรงข้ามจะได้ส่งบอลแทน หากมีการคัดค้านและทำให้การแข่งขัน ล่าช้า กรรมการผู้ร่วมตัดสิน สามารถขานฟาล์วเทคนิค
● กรรมการผู้ร่วมตัดสิน จะทำหน้าที่ในการตัดสินและจดบันทึดการฟาล์ว และเมื่อไรก็ตามที่มีการทำฟาล์วต่อกัน ครบ 3 ครั้ง ให้ทำการแจ้งต่อผู้ตัดสิน (Referee) และสามารถให้ฟาล์วเสียสิทธิ์
● ผู้ตัดสิน (Referee) มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาด เมื่อลูกบอลเข้าสู่การเล่นในพื้นที่ของเขาและเป็นผู้ จับเวลา ,ให้คะแนนเมื่อเกิดการยิงประตูเป็นผล ,จดบันทึกคะแนนและรับผิดชองตามพื้นที่
● ช่วงของเวลาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่ง ๆละ 15 นาที พัก 5 นาที
● เมื่อหมดในการแข่งขัน ฝ่ายที่ทำคะแนนได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้หัวหน้าทีมทำการตกลงกันเพื่อแข่งขันต่อจนกว่ามีฝ่ายใดทำคะแนนได้
ทั้งหมดนี้ คือ กติกาบาสเกตบอล เบื้องต้นที่นักกีฬาหรือคนที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้จะต้องทำความเข้าใจ ส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ หรืออยากจะเรียนรู้เทคนิคในการเล่น สามารถที่จะศึกษาภายในเว็บของเราได้ เพราะเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ บาสเกตบอล เอาไว้ให้แล้ว